‏یکی از معروفترین جمله های در این سخنرانیه. ‏کینگ در اینجا برای دانش آموزان یک …


‏یکی از معروفترین جمله های #مارتین_لوترکینگ در این سخنرانیه. ‏کینگ در اینجا برای دانش آموزان یک دبیرستان در فیلادلفیا سخنرانی می‌کرده.

‏ اگر نمیتوانی یک #درخت باشی، یک بوته باش.
اگر نمی توانی یک بزرگراه باشی، یک مسیر باش.
اگر نمی توانی #خورشید باشی، یک ستاره باش،
زیرا اندازه آن تعیین نمیکنه که شما برنده شوید و یا شکست بخورید،
هرچی هست باش ولی بهترین باش!

اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو!
اگر نمی توانی بدوی، #راه برو!
اگر نمی توانی راه بروی، بخز!
ولی با تمام وجود به حرکت ادامه بده…«#سیاهی نمی‌تواند سیاهی را بیرون براند، فقط #نور می‌تواند، نفرت نمی‌تواند #نفرت را بیرون براند فقط #عشق می‌تواند.» #MartinLutherKing #LutherKing #martinluther #martinlutherkingjr #martinlutherkingday #martinlutherkingjrday #American #minister #MartinLuther #Americanminister #baptist #people#capitalism #democracy #government #politics
#مردم #آزادی #حقوق #آمریکاSource

Updated: February 15, 2018 — 9:32 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *